Företaget

Kunden kan känna sig trygg med hjälp av våra redovisningsexperter

Oy Wasa Tilit Ab startades för att tillgodose ett kundbehov av trygg och heltäckande redovisningsservice.

 

 

Tre företag som verkat länge inom redovisningsbranschen beslöt att sammanslå sina resurser.
Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (grundat 1978), Vaasan Laskentapalvelu Oy (grundat 1978) och Bokföringsbyrå Rapport Ab (grundat 1983) sammanslogs och Oy Wasa Tilit Ab grundades 26.06.2001.

 

2011 grundades dotterbolaget WT Företagstjänster Ab Oy (www.wtmalax.fi), vilket bedriver bokföringsverksamhet i Malax. Bolaget har sju anställda.

Oy Wasa Tilit Ab är en auktoriserad bokföringsbyrå och medlem i Ekonomiadministrationsförbundet. Bolagets hemort är Vasa

 

Vi är 29 personer i koncernen som helhet och fem av oss har erlagt EBR-examen.

 

Johan Neovius är bolagets VD och styrelsemedlem.
Simon Nygård fungerar som styrelseordförande.
Esa Saanio är styrelsemedlem.