Ekonomiförvaltning förenar

 

Vi är en bokföringsbyrå med huvudkontoret i Vasa. Vårt fokus ligger på små- och medelstora företag. Tjänsterna vi erbjuder är ofta skräddarsydda för att passa kundens önskemål. Vi ger allt vårt stöd för att kunderna skall kunna förbättra sin lönsamhet, produktivitet och konkurrens.

 

Vi tror på ett tillförlitligt partnerskap, vi utför det vi lovar, vi värdesätter våra kunder och varandra. Vi satsar på yrkesmässig utveckling genom kontinuerlig skolning. Vi tar vårt ansvar för att tillhandahålla tidsenliga adb-program.

atte-gronlund-43354

Lönedagens räddare

Lönedagen är månadens höjdpunkt – säkerställ att de anställda undviker besvikelser på bankkontot. Vi erbjuder övergripande tjänster och ser till att företagets lönehantering är uppdaterad och löper smidigt.

För löneberäkningen använder vi programmet Nova av Visma Software.

 

Våra tjänster för löneberäkning omfattar:

 • beräkning av månadslöner
 • beräkning av timlöner
 • utarbetning av lagstadgad rapport om lönebokföring
 • löneutbetalning
 • sändning av lönebesked till löntagaren
 • uppgifter för löneutbetalning till kunden
 • utbetalning av arbetsgivarprestationer
 • löneintyg
 • månatliga övervakningsrapporter för skatteverket
 • årliga övervakningsrapporter för skatteverket och försäkringsbolag

Grunden för allt

Bokföringstjänster är grunden för företagets ekonomiförvaltning och ett stöd för ledningen och beslutsfattandet. Vi gör bokföringen enkel och överskådlig för dig!

 

Vi använder bokföringsprogrammet Tikon (Aditro) och grafikprogrammet Talgraf (Talgraf Oy).

 

Vi betjänar ditt företag i följande bokföringsärenden:

 

 • månatlig bokföring och analyser
 • beräkning av mervärdesskatt
 • bokslut
 • budgetering
 • kostnadskalkyl
 • projektuppföljning
 • elektronisk rapportering
 • grafisk rapportering
bear

Skattbjörnens vän

Beskattningsfrågor orsakar många företagare huvudbry – låt oss ta hand om dem! Vi tar hand om ditt företags beskattningsärenden punktligt och ser till att skattmasen inte kommer med överraskningar.

 

Vi sköter skattedeklarationer, skatteberäkning och -uppföljning samt klagomål. Vi erbjuder även rådgivning. Vi använder programmet Profit Hunter av Bronex Software Oy.

Fakturahögens erövrare

Hinner du inte sätta dig in i fakturaflödet? Vi erbjuder fakturerings- och betalningstjänster som gör att du kan fokusera på det viktigaste, dvs. på att få försäljning och utveckla ditt företag. Vi sköter en del av eller alla företagets löpande betalningar för din räkning.

Vi använder fakturerings- och flerbanksprogrammet Tikon av Aditro Ab.

 

Vi sköter bland annat om följande betalningsärenden i företaget:

 

 • fakturering, även e-fakturor
 • försäljningsreskontra
 • inköpsreskontra
 • elektronisk skötsel av inköpsreskontra, inkl. elektroniskt godkännande av fakturor
 • fakturabetalning
wasatilit2

Företagsexpert

Ingen företagare är proffs på allt och ibland behöver man experthjälp. Våra konsulttjänster hjälper till i företagets alla skeden, vid såväl grundandet som expansion och avveckling.

Tack vare vårt mångsidiga expertnät får du även konsultation i juridiska frågor och försäkringsfrågor under ett och samma tak.

 

Våra konsulttjänster omfattar bland annat:

 

 • ekonomichefstjänster
 • handelsregisterärenden
 • grundande av företag
 • ändring av företagsform
 • företagsaffärer
 • avveckling av företag
 • finansieringsrådgivning
 • generationsväxlingar