Företagsexpert

wasatilit2

Ingen företagare är proffs på allt och ibland behöver man experthjälp. Våra konsulttjänster hjälper till i företagets alla skeden, vid såväl grundandet som expansion och avveckling.

 

Tack vare vårt mångsidiga expertnät får du även konsultation i juridiska frågor och försäkringsfrågor under ett och samma tak.

 

Våra konsulttjänster omfattar bland annat:

 

  • ekonomichefstjänster
  • handelsregisterärenden
  • grundande av företag
  • ändring av företagsform
  • företagsaffärer
  • avveckling av företag
  • finansieringsrådgivning
  • generationsväxlingar

Vi är som en egen ekonomiförvaltningsavdelning på ditt företag

Vår mission är att erbjuda mer övergripande ekonomiförvaltning vid sidan av traditionella bokföringstjänster.