Grunden för allt

hartmanin-talo_web

Bokföringstjänster är grunden för företagets ekonomiförvaltning och ett stöd för ledningen och beslutsfattandet. Vi gör bokföringen enkel och överskådlig för dig!

 

Vi använder bokföringsprogrammet Tikon (Aditro) och grafikprogrammet Talgraf (Talgraf Oy).

 

Vi betjänar ditt företag i följande bokföringsärenden:

  • månatlig bokföring och analyser
  • beräkning av mervärdesskatt
  • bokslut
  • budgetering
  • kostnadskalkyl
  • projektuppföljning
  • elektronisk rapportering
  • grafisk rapportering

Vi är som en egen ekonomiförvaltningsavdelning på ditt företag

Vår mission är att erbjuda mer övergripande ekonomiförvaltning vid sidan av traditionella bokföringstjänster.