Skattbjörnens vän

bear

Beskattningsfrågor orsakar många företagare huvudbry – låt oss ta hand om dem! Vi tar hand om ditt företags beskattningsärenden punktligt och ser till att skattmasen inte kommer med överraskningar.

 

Vi sköter skattedeklarationer, skatteberäkning och -uppföljning samt klagomål. Vi erbjuder även rådgivning. Vi använder programmet Profit Hunter av Bronex Software Oy.

Vi är som en egen ekonomiförvaltningsavdelning på ditt företag

Vår mission är att erbjuda mer övergripande ekonomiförvaltning vid sidan av traditionella bokföringstjänster.